cờ lê lực là gì?

Cờ lê lực hay còn được gọi là cần chỉnh lực, cần nổ, cần siết lực, cần cân lực hay cờ lê đo lực.

Cờ lê lực có rất nhiều loại và mẫu mã đa dạng như cờ lê lực chỉ kim, cờ lê lực điện tử, cờ lê hiệu chuẩn lực, cờ lê lực đầu rời và các loại cờ lê nhân lực.

Cấu tạo của cờ lê lực gồm có các bộ phận như thân cần chỉnh, khoảng chia lực ở thân cần chỉnh, bộ phận lock & lock và khẩu đầu ra.

Thân cần chỉnh: bao gồm từ bộ phận